Regula Incoterms FAS

Regula Incoterms FAS

Regula Incoterms FAS

FAS

FREE ALONGSIDE SHIP – FRANCO DE-A LUNGUL VASULUI

FAS (numele portului de expediere) Incoterms® 2010

Aceasta regula poate fi folosita doar pentru transportul maritim si caile navigabile interioare.

FAS presupune ca vanzatorul livreaza atunci cand marfurile sunt de-a lungul vasului(ex: barja sau chei) nominalizat de cumparator la portul de expeditie. Riscul pierderii sau deteriorarii marfurilor se transfera atunci cand marfurile sunt de-a lungul vasului, cumparatorul suportand toate costurile din acel moment.

Partile implicate sunt sfatuite sa specifice cat mai clar punctul de incarcare din cadrul portului de expeditie, intrucat costurile pana in acel moment sunt in sarcina cumparatorului.

Vanzatorul trebuie fie sa livreze marfurile de-a lungul vasului.

Daca marfurile sunt incarcate in container, in mod obisnuit, vanzatorul trebuie sa predea marfurile unui transportator in cadrul unui terminal si nu de-a lungul vasului. In acest caz, regula FAS ar trebui inlocuita cu FCA.

Acolo unde este necear, FAS presupune ca vanzatorul sa intocmeasca formalitatile vamale la export, dar nu si la importul acestora.


FAS – OBLIGATIILE VANZATORULUI

V1. Obligatiile generale ale vanzatorlui

Vanzatorul trebuie sa furnizeze marfurile si factura comerciala in concordanta cu contractul de vanzare si orice alta dovada a conformitatii specificata in cadrul contractului.

Orice document ce face referire la punctele V1-V10 poate fi un document sau procedura echivalenta daca acest lucru este agreat intre parti sau este o practica obisnuita.

V2. Licente, autorizatii, certificate de securitate si alte formalitati

Acolo unde este necesar, vanzatorul trebuie sa obtina pe riscul si cheltuiala sa licenta de export sau orice alt document necesar autorizarii efectuarii formalitatilor vamale pentru exportul marfurilor.

V3. Contractul de transport si asigurare

Contractul de transport

Vanzatorul nu are nici o obligatie fata de cumparator sa faca un contract de transport. Totusi, daca ii este solicitat de catre cumparator sau este o practica comerciala obisnuita si cumparatorul nu-l notifica in timp util, vanzatorul poate contracta transportul marfurilor in termeni obisnuiti, dar pe riscul si cheltuiala cumparatorului. In oricare din cazuri, vanzatorul poate refuza efectuarea contractului de transport si daca face acest lucru trebuie notificat in timp util cumparatorul.

Contractul de asigurare

Vanzatorul nu are nici o obligatie fata de cumparator sa faca un contract de asigurare. Totusi, vanzatorului trebuie sa-i acorde asistenta cumparatorului(la cererea, pe riscul si cheltuiala sa-daca exista-) in vederea obtinerii asigurarii.

V4. Livrarea

Vanzatorul trebuie sa livreze marfurile aducandu-le de-a lungul navei nominalizata de cumparator la portul de expeditie sau intr-un punct specific de incarcare din cadrul portului-daca acest lucru a fost stabilit-, la data sau perioada agreata.

Daca nu s-a specificat nici un punct specific de incarcare, vanzatorul poate alege punctul cel mai avantajos pentru el. Daca partile au stabilit ca livrarea trebuie sa aibe loc intr-un anumit interval, vanzatorul are posibilitatea de a alege data din cadrul acestei perioade.

V5. Transferul riscului

Vanzatorul suporta toate riscurile legate de pierderea sau deteriorarea marfurilor pana la livrarea acestora in conformitate cu V4, exceptie facand pierderea sau deteriorarea acestora in circumstantele de la C5.

V6. Alocarea costurilor

Vanzatorul trebuie sa plateasca:

 1. Toate costurile legate de marfuri pana in momentul livrarii acestora in conformitate cu V4, altele decat cele pe care cumparatorul trebuie sa le plateasca conform C4;
 2. Acolo unde este necesar, costurile legate de intocmirea formalitatilor vamale pentru export, precum si taxele si accizele aferente.

V7. Notificari catre cumparator

Vanzatorul trebuie sa notifice in timp util cumparatorul(pe riscul si cheltuiala sa) daca marfurile au fost livrare conform V4 sau daca vasul nu a reusit sa preia marfurile in perioada de timp agreata.

V8. Documentul de livrare

Vanzatorul trebuie sa-i transmita cumparatorului-pe riscul si cheltuiala vanzatorului-documentul conform caruia marfurile au fost livrate in conformitate cu V4.

Daca acest document nu este un document de transport, vanzatorul trebuie sa-i acorde asistenta cumparatorului(la solicitarea, pe riscul si cheltuiala sa) in vederea obtinerii unui document de transport.

V9. Verificare-Ambalare-Marcare

Vanzatorul trebuie sa suporte costurile legate de operatiunile de verificare(controlul calitatii, masuratori, cantariri, numaratori) necesare livrarii marfurilor in concordanta cu V4, precum si costurile legate de eventualele inspectii obligatorii solicitate de catre autoritatile tarii de export.

Vanzatorul trebuie sa impacheteze marfurile pe cheltuiala sa, cu exceptia cazuluiui in care marfurile sunt vandute neimpachetate. Vanzatorul trebuie sa ambalaze marfurile in concordanta cu tipul de transport, in cazul in care cumparatorul nu a notificat vanzatorul in privinta unor cerinte specifice legate de ambalare inainte de semnarea contractului. Ambalajul trebuie sa fie marcat in mod corespunzator.

V10. Asistenta informationala si costuri asociate

Acolo unde este necesar, vanzatorul trebuie sa-i acorde asistenta cumparatorului in(la cererea, pe riscul si cheltuiala sa) vederea obtinerii documentelor sau informatiilor legate de securitatea marfurilor in vederea exportului/importului si/sau transportului acestora pana la destinatia finala.

Vanzatorul trebuie sa ramburseze cumparatorului toate cheltuielile pe care acestea le-a suportat in vederea acordarii asistentei necesare in vederea obtinerii documentelor si informatiilor necesare conform C10.


FAS – OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

C1. Obligatiile generale ale cumparatorului

Cumparatorul trebuie sa plateasca valoarea marfurilor, asa cum reiese din contractul de vanzare.

Orice document care face referire la punctele C1-C10 poate fi un document sau procedura echivalenta daca acest lucru este agreat intre parti sau este o practica obisnuita.

C2. Licente, autorizatii, certificate de securitate si alte formalitati

Acolo unde este necesar, cumparatorul trebuie sa obtina pe riscul si cheltuiala sa orice licenta pentru import, orice alte autorizatii oficiale si sa intocmeasca formalitatile vamale necesare la importul marfurilor si pentru transportul acestora prin alte tari.

C3. Contractul de transport si asigurare

Contractul de transport

Cumparatorul trebuie sa contracteze pe prorpia cheltuiala transportul marfurilor de la portul de expeditie, cu exceptia cazuluiui in care transportul este efectuat de catre vanzator conform V3 a).

Contractul de asigurare

Cumparatorul nu are nici o obligatie fata de vanzator sa faca un contract asigurare.

C4. Preluarea livrarii

Cumparatorul trebuie sa preia livrarea marfurilor atunci cand acestea au fost livrate conform V4.

C5. Transferul riscului

Cumparatorul suporta toate riscurile legate de pierderea sau deterioararea marfurilor incepand cu momentul in care acestea au fost livrate conform V4.

Daca:

 1. Cumparatorul nu reuseste sa notifice in timp util conform C7;
 2. Vasul nominalizat de cumparator nu ajunge in timp util, nu reuseste sa preia marfurile sau inchide perioada de incarcare inainte de timpul notificat conform B7;

atunci cumparatorul suporta toate riscurile legate de pierderea sau deteriorarea marfurilor incepand cu data stabilita sau sfarsitul intervalului stabilit daca marfurile au fost clar identifiate ca fiind cele din contract.

C6. Alocarea costurilor

Cumparatorul trebuie sa plateasca:

 1. Toate costurile legate de marfuri incepand cu momentul in care acestea au fost livrate conform V4, cu exceptia costurilor(acolo unde este necesar) legate de formalitatile vamale la export, precum si taxele si accizele platibile la export conform V6 b);
 2. Orice costuri suplimentare legate de:
  1. Neinformarea vanzatorului conform C7;
  2. Vasul nominalizat de cumparator nu ajunge la timp, nu poate prelua marfurile sau isi inchide perioada de incarcare inainte de timpul notificat conform C7;
 3. Acolo unde este necesar, plata formalitatilor vamale la import si pentru transportul perin alte tari.

C7. Notificari catre vanzator

Cumparatorul trebuie sa-l notifice in timp util pe vanzator cu privire la numele vasului, punctul de incarcare-daca este cazul-, data sau intervalul stabili pentru livrare.

C8. Dovada livrarii

Cumparatorul trebuie sa accepte dovada livrarii asa cum reiese din V8.

C9. Inspectia marfurilor

Cumparatorul trebuie sa plateasca toate costurile necesare inspectiei obligatorii a marfurilor, cu exceptia inspectiilor obligatorii solicitate de catre autoritatile tarii de export.

C10. Asistenta informationala si costuri asociate

Cumparatorul trebuie sa instiinteze vanzatorul in timp util cu privire la orice cerinte legate de securitatea marfurilor in vederea conformarii cu V10.

Cumparatorul trebuie sa-i ramburseze vanzatorului toate costurile si si taxele pe care vanzatorul le-a suportat in furnizarea de asistenta in vederea obtinerii documentelor si informatiilor de la V10.

Acolo unde este necesar, cumparatorul trebuie sa-i acorde asistenta vanzatorului(la solicitarea, pe riscul si cheltuiala sa) om vederea obtinerii documentelor necesare pentru transportul, exportul si tranzitul marfurilor.