Regula Incoterms DDP

Regula Incoterms DDP

Regula Incoterms DDP

DDP

DELIVERED DUTY PAID – LIVRAT CU TAXELE VAMALE PLATITE

DDP (numele locului de destinatie) Incoterms® 2010

Aceasta regula poate fi folosita indiferent de modul de transport folosit si daca sunt mai multe moduri de transport folosite.

Sub aceasta regula, vanzatorul livreaza marfurile atunci cand acestea au fost puse la dispozitia cumparatorului, cu toate formalitatile vamale la import facute in mijlocul de transport cu care acestea ajung, gata pentru descarcare la locul de destinatie. Vanzatorul suporta toate costurile legate de riscurile implicate in aducerea la destinatie a marfurilor si pentru intocmirea formalitatilor vamale la import.

DDP presupune responsabilitate maxima pentru vanzator.

Partile sunt sfatuite sa specifice cat mai clar posibil punctul din cadrul locului de destinatie, intrucat riscurile pana in acel punct sunt in sarcina vanzatorului. Vanzatorul este sfatuit sa contracteze transportul in raport cu acest lucru. Daca vanzatorul suporta costuri legate de descarcare la locul de destinatie in cadrul contractului de transport, acesta nu poate recupera banii de la cumparator, cu exceptia cazului in care acest lucru a fost stabilit intre parti.

Partile sunt sfatuite sa nu utilizeze regula DDP daca vanzatorul nu poate-direct sau indirect-sa obtina liberul la import.

Daca partile doresc ca formalitatile la import sa fie efectuate de catre cumparator, este recomandat sa se utilizeze regula DAP.

Orice taxa platita la importul marfurilor este in sarcina vanzatorului, in afara cazului in care partile doresc altfel.

 


 

DDP – OBLIGATIILE VANZATORULUI

V1. Obligatiile generale ale vanzatorlui

Vanzatorul trebuie sa furnizeze marfurile si factura comerciala in concordanta cu contractul de vanzare si orice alta dovada a conformitatii specificata in cadrul contractului.

Orice document ce face referire la punctele V1-V10 poate fi un document sau procedura echivalenta daca acest lucru este agreat intre parti sau este o practica obisnuita.

V2. Licente, autorizatii, certificate de securitate si alte formalitati

Acolo unde este necesar, vanzatorul trebuie sa obtina pe riscul si cheltuiala sa licenta de export sau orice alt document necesar autorizarii efectuarii formalitatilor vamale pentru exportul marfurilor, transportul acestora prin alte tari, precum si pentru importul lor.

V3. Contractul de transport si asigurare

CONTRACTUL DE TRANSPORT

Vanzatorul trebuie sa suporte costurile legate de contractarea transportului marfurilor pana la locul de destinatie sau catre un punct din cadrul locului de destinatie. Daca nu este precizat, vanzatorul poate sa selecteze cel mai convenabil punct din cadrul locului de destinatie.

CONTRACTUL DE ASIGURARE

Vanzatorul nu are nici o obligatie fata de cumparator sa faca un contract de asigurare. Totusi, vanzatorului trebuie sa-i acorde asistenta cumparatorului(la cererea, pe riscul si cheltuiala sa-daca exista-) in vederea obtinerii asigurarii.

V4. Livrarea

Vanzatorul trebuie sa livreze marfurile punandu-le la dispozitia cumparatorului in mijlocul de transport, pregatie pentru descarcare, la punctul stabilit-daca s-a stabilit acest lucru-sau locul de destinatie, la data sau intervalul stabilit.

V5. Transferul riscului

Vanzatorul suporta toate riscurile legate de pierderea sau deteriorarea marfurilor pana la livrarea acestora in conformitate cu V4, exceptie facand pierderea sau deteriorarea acestora in circumstantele de la C5.

V6. Alocarea costurilor

Vanzatorul trebuie sa plateasca:

  1. Suplimentar costurilor de la V3 a), si acele costuri legate de marfuri pana acestea sunt livrate conform V4, altele decat cele suportate de cumparator comform C6;
  2. Orice cheltuieli legate de descarcare la locul de destinatie, cheltuieli care sunt in sarcina vanzatorului pe baza contractului de transport;
  3. Acolo unde este necesar, costurile legate de intocmirea formalitatilor vamale, taxele si accizele la export si la import, precum si alte cheltuieli legate de transportul mafrurilor prin alte tari, inainte de livrarea loc in conformitate cu V4.

V7. Notificari catre cumparator

Vanzatorul trebuie sa-l notifice pe cumparator cu orice informatie necesara acestuia din urma sa preia marfurile.

V8. Documentul de livrare

Vanzatorul trebuie sa-i furnizeze cumparatorului(pe cheltuiala vanzatorului) documentele necesare preluarii marfurilor conform V4/C4.

V9. Verificare-Ambalare-Marcare

Vanzatorul trebuie sa suporte costurile legate de operatiunile de verificare(controlul calitatii, masuratori, cantariri, numaratori) necesare livrarii marfurilor in concordanta cu V4, precum si costurile legate de eventualele inspectii obligatorii solicitate de catre autoritatile tarii de export si import.

Vanzatorul trebuie sa ambaleze marfurile pe cheltuiala sa, cu exceptia cazuluiui in care marfurile sunt vandute vrac/neambalate. Vanzatorul trebuie sa ambalaze marfurile in concordanta cu tipul de transport, in cazul in care cumparatorul nu a notificat vanzatorul in privinta unor cerinte specifice legate de ambalare inainte de semnarea contractului. Ambalajul trebuie sa fie marcat in mod corespunzator.

V10. Asistenta informationala si costuri asociate

Acolo unde este necesar, vanzatorul trebuie sa-i acorde asistenta cumparatorului in(la cererea, pe riscul si cheltuiala sa) vederea obtinerii documentelor sau informatiilor legate de securitatea marfurilor in vederea transportului marfurilor de la locul de destintie catre catre destinatia finala, acolo unde este aplicabil.

Vanzatorul trebuie sa ramburseze cumparatorului toate cheltuielile pe care acestea le-a suportat in vederea acordarii asistentei necesare in vederea obtinerii documentelor si informatiilor necesare conform C10.

 


 

 

DDP – OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

C1. Obligatiile generale ale cumparatorului

Cumparatorul trebuie sa plateasca valoarea marfurilor, asa cum reiese din contractul de vanzare.

Orice document care face referire la punctele C1-C10 poate fi un document sau procedura echivalenta daca acest lucru este agreat intre parti sau este o practica obisnuita.

C2. Licente, autorizatii, certificate de securitate si alte formalitati

Acolo unde este necesar, cumparatorul trebuie sa-i acorde asistenta vanzatorului(la cererea, pe riscul si cheltuiala sa) in vederea obtinerii licentei la import sau alte autorizatii oficiale.

C3. Contractul de transport si asigurare

Contractul de transport

Cumparatorul nu are nici o obligatie fata de vanzator sa faca un contract de transport.

CONTRACTUL DE ASIGURARE

Cumparatorul nu are nici o obligatie fata de vanzator sa faca un contract de asigurare. Daca vanzatorul solicita, cumparatorul trebuie sa-i acorde suportul necesar in vederea obtinerii asigurarii.

C4. Preluarea livrarii

Cumparatorul trebuie sa preia livrarea marfurilor atunci cand acestea au fost livrate conform V4.

C5. Transferul riscului

Cumparatorul suporta toate riscurile legate de pierderea sau deteriorarea marfurilor din momentul in care acestea au fost livrate conform C4.

Daca:

  1. Cumparatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile care rezulta din C2, atunci acesta suporta toate riscurile legate de pierderea sau deteriorarea marfurilor

Sau

  1. Cumparatorul nu reuseste sa instiinteze in timp util vanzatorul conform C7, atunci acesta suporta toate riscurile legate de pierderea sau deteriorarea marfurilor incepand cu data stabilita sau data de expirare a intervalului agreat,

In condiitiile in care marfurile sunt cele din contract.

 

C6. Alocarea costurilor

Cumparatorul trebuie sa platesca:

  1. Toate costurile legate de marfuri incepand cu momentul in care acestea au fost livrate conform V4;
  2. Costurile legate de descarcarea marfurilor in mijlocul de transport cu care acestea sosesc la locul de destinatie, in cazul in care acestea nu au fost in sarcina vanzatorului pe baza contractului de transport;
  3. Orice cost suplimentar legate de imposibilitatea indeplinirii sarcinilor in conformitate cu B2 sau ca nu a nutificat in timp util conform C7.

C7. Notificari catre vanzator

Atunci cand cumparatorul poate sa determine momentul din cadrul intervalului stabilit si/sau punctul pentru preluarea livrarii din cadrul locului de destinatie, acesta trebuie sa-l instiinteze pe vanzator.

C8. Dovada livrarii

Cumparatorul trebuie sa accepte dovada livrarii asa cum reiese din V8.

C9. Inspectia marfurilor

Cumparatorul nu are nici o obligatie fata de vanzator sa plateasca costurile inspectiilor obligatorii mandatate de autoritatile din tara de export si import.

C10. Asistenta informationala si costuri asociate

Cumparatorul trebuie sa instiinteze vanzatorul in timp util cu privire la orice cerinte legate de securitatea marfurilor in vederea conformarii cu V10.

Cumparatorul trebuie sa-i ramburseze vanzatorului toate costurile si si taxele pe care vanzatorul le-a suportat in furnizarea de asistenta in vederea obtinerii documentelor si informatiilor de la V10.

Acolo unde este necesar, cumparatorul trebuie sa-i acorde asistenta vanzatorului(la solicitarea, pe riscul si cheltuiala sa) om vederea obtinerii documentelor necesare pentru transportul, exportul, importu si tranzitul marfurilor.