Regula Incoterms DAT

Regula Incoterms DAT

Regula Incoterms DAT

DAT

DELIVERED AT TERMINAL – LIVRAT LA TERMINAL

DAT (numele terminalului din port sau locul de destinatie) Incoterms® 2010

Aceasta regula poate fi folosita indiferent de modul de transport folosit si daca sunt mai multe moduri de transport folosite.

Aceasta regula presupuna ca vanzatorul livreaza atunci cand marfurile, odata incarcate in mijlocul de transport sunt puse la dispozitia cumparatoruui in cadrul terminalului din port sau la locul de destinatie. „Terminal” poate semnifica orice locatie, acoperita sau nu, precum: depozit, centru logistic pentru containere un terminal cargo aerian, rutier sau feroviar.

Vanzatorul suporta toate riscurile legate de aducerea marfurilor si descarcarea acestora in cadrul terminalului sau la locul de destinatie.

Partile sunt sfatuite sa specifice cat mai clar terminalul si, daca este posibil, un punct specific din cadrul acestuia din cadrul portului sau locului de destinatie, intrucat riscurile pana in acel moment sunt in sarcina vanzatorului. Vanzatorul este sfatuit sa asigure transportul marfurilor in concordanta cu aceasta regula.

Mai mult, daca partile vor ca vanzatorul sa suporte riscurile si costurile legate de transportul si manipularea marfurilor de la terminal pana intr-un alt loc, este preferabil sa se foloseasca DAP sau DDP.

DAT presupune ca vanzatorul sa intocmeasca formalitatile vamale pentru export, acolo unde este cazul, dar nu si la importul lor.


 

DAT – OBLIGATIILE VANZATORULUI

V1. Obligatiile generale ale vanzatorlui

Vanzatorul trebuie sa furnizeze marfurile si factura comerciala in concordanta cu contractul de vanzare si orice alta dovada a conformitatii specificata in cadrul contractului.

Orice document ce face referire la punctele V1-V10 poate fi un document sau procedura echivalenta daca acest lucru este agreat intre parti sau este o practica obisnuita.

V2. Licente, autorizatii, certificate de securitate si alte formalitati

Acolo unde este necesar, vanzatorul trebuie sa obtina pe riscul si cheltuiala sa licenta de export sau orice alt document necesar autorizarii efectuarii formalitatilor vamale pentru exportul marfurilor, precum si pentru transportul marfurilor prin alte tari.

V3. Contractul de transport si asigurare

CONTRACTUL DE TRANSPORT

Vanzatorul trebuie sa contracteze transportul marfurilor pe cheluiala sa pana la terminalul din cadrul portului sau locului de destinatie. Daca nu s-a specificat terminalul, vanzatorul poate alege terminalul din cadrul portului sau locului de desinatie cel mai favorabil.

CONTRACTUL DE ASIGURARE

Vanzatorul nu are nici o obligatie fata de cumparator sa faca un contract de asigurare. Totusi, vanzatorului trebuie sa-i acorde asistenta cumparatorului(la cererea, pe riscul si cheltuiala sa-daca exista-) in vederea obtinerii asigurarii.

V4. Livrarea

Vanzatorul trebuie sa descarce marfurile din mijlocul de transport, dupa care sa le livreze punandu-le la dispozitia cumparatorului in cadrul terminalului conform V3 a) la portul sau locul de destinatie stabilit, la data sau intervalul stabilit.

V5. Transferul riscului

Vanzatorul suporta toate riscurile legate de pierderea sau deteriorarea marfurilor pana la livrarea acestora in conformitate cu V4, exceptie facand pierderea sau deteriorarea acestora in circumstantele de la C5.

V6. Alocarea costurilor

Vanzatorul trebuie sa plateasca:

  1. Suplimentar costurilor de la V3 a) si toate costurile legate de marfuri pana la livrarea acestora in conformitate cu V4, altele decat costurile pe care trebuie sa le plateasca cumparatorul conform C6;
  2. Acolo unde este necesar, costurile necesare intocmirii formalitatilor vamale la export, taxele si accizele la export, precum si costurile legate de transportul lor prin alte tari, inainte de livrarea acestora in conformitate cu V4.

V7. Notificari catre cumparator

Vanzatorul trebuie sa-l notifice pe cumparator cu orice informatie necesara acestuia din urma sa preia marfurile.

V8. Documentul de livrare

Vanzatorul trebuie sa-i furnizeze cumparatorului(pe cheltuiala vanzatorului) documentele necesare preluarii marfurilor conform V4/C4.

V9. Verificare-Ambalare-Marcare

Vanzatorul trebuie sa suporte costurile legate de operatiunile de verificare(controlul calitatii, masuratori, cantariri, numaratori) necesare livrarii marfurilor in concordanta cu V4, precum si costurile legate de eventualele inspectii obligatorii solicitate de catre autoritatile tarii de export.

Vanzatorul trebuie sa ambaleze marfurile pe cheltuiala sa, cu exceptia cazuluiui in care marfurile sunt vandute vrac/neambalate. Vanzatorul trebuie sa ambalaze marfurile in concordanta cu tipul de transport, in cazul in care cumparatorul nu a notificat vanzatorul in privinta unor cerinte specifice legate de ambalare inainte de semnarea contractului. Ambalajul trebuie sa fie marcat in mod corespunzator.

V10. Asistenta informationala si costuri asociate

Acolo unde este necesar, vanzatorul trebuie sa-i acorde asistenta cumparatorului in(la cererea, pe riscul si cheltuiala sa) vederea obtinerii documentelor sau informatiilor legate de securitatea marfurilor in vederea exportului/importului si/sau transportului acestora pana la destinatia finala.

Vanzatorul trebuie sa ramburseze cumparatorului toate cheltuielile pe care acestea le-a suportat in vederea acordarii asistentei necesare in vederea obtinerii documentelor si informatiilor necesare conform C10.


DAT – OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

C1. Obligatiile generale ale cumparatorului

Cumparatorul trebuie sa plateasca valoarea marfurilor, asa cum reiese din contractul de vanzare.

Orice document care face referire la punctele C1-C10 poate fi un document sau procedura echivalenta daca acest lucru este agreat intre parti sau este o practica obisnuita.

C2. Licente, autorizatii, certificate de securitate si alte formalitati

Acolo unde este necesar, cumparatorul trebuie sa obtina pe riscul si cheltuiala sa orice licenta pentru import, orice alte autorizatii oficiale si sa intocmeasca formalitatile vamale necesare la importul marfurilor.

C3. Contractul de transport si asigurare

Contractul de transport

Cumparatorul nu are nici o obligatie fata de vanzator sa faca un contract de transport.

CONTRACTUL DE ASIGURARE

Cumparatorul nu are nici o obligatie fata de vanzator sa faca un contract de asigurare. Daca vanzatorul solicita, cumparatorul trebuie sa-i acorde suportul necesar in vederea obtinerii asigurarii.

C4. Preluarea livrarii

Cumparatorul trebuie sa preia livrarea marfurilor atunci cand acestea au fost livrate conform.

C5. Transferul riscului

Cumparatorul suporta toate riscurile legate de pierderea sau deteriorarea marfurilor din momentul in care acestea au fost livrate conform C4.

DACA:

  1. Cumparatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile care rezulta din C2, atunci acesta suporta toate riscurile legate de pierderea sau deteriorarea marfurilor;

SAU

  1. Cumparatorul nu reuseste sa instiinteze in timp util vanzatorul conform C7, atunci acesta suporta toate riscurile legate de pierderea sau deteriorarea marfurilor incepand cu data stabilita sau data de expirare a intervalului agreat,

in condiitiile in care marfurile sunt cele din contract.

C6. Alocarea costurilor

Cumparatorul trebuie sa platesca:

  1. Toate costurile legate de marfuri incepand cu momentul in care acestea au fost livrate conform V4;
  2. Orice costuri aditionale suportate de vanzator daca acesta nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile conform C2 sau sa notifice in timp util conform C7, in conditiile in care marfurile sunt cele din contract;
  3. Acolo unde este necesar, intocmirea formalitatilor vamale, plata taxelor si accizelor la importul marfurilor.

C7. Notificari catre vanzator

Atunci cand cumparatorul poate sa determine momentul din cadrul intervalului stabilit si/sau punctul pentru preluarea livrarii din cadrul terminalului, acesta trebuie sa-l instiinteze pe vanzator.

C8. Dovada livrarii

Cumparatorul trebuie sa accepte dovada livrarii asa cum reiese din V8.

C9. Inspectia marfurilor

Cumparatorul trebuie sa plateasca toate costurile necesare inspectiei obligatorii a marfurilor, cu exceptia inspectiilor obligatorii solicitate de catre autoritatile tarii de export.

C10. Asistenta informationala si costuri asociate

Cumparatorul trebuie sa instiinteze vanzatorul in timp util cu privire la orice cerinte legate de securitatea marfurilor in vederea conformarii cu V10.

Cumparatorul trebuie sa-i ramburseze vanzatorului toate costurile si taxele pe care vanzatorul le-a suportat in furnizarea de asistenta in vederea obtinerii documentelor si informatiilor de la V10.

Acolo unde este necesar, cumparatorul trebuie sa-i acorde asistenta vanzatorului(la solicitarea, pe riscul si cheltuiala sa) in vederea obtinerii documentelor necesare pentru transportul, exportul si tranzitul marfurilor.