Regula Incoterms CIP

Regula Incoterms CIP

Regula Incoterms CIP

CIP

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO – TRANSPORT SI ASIGURARE PLATITE PANA LA

CIP(locul de destinatie) Incoterms® 2010

Aceasta regula poate fi folosita indiferent de modul de transport folosit si daca sunt mai multe moduri de transport folosite.

CIP presupune ca vanzatorul livreaza marfurile catre transportatorul sau catre o alta persoana desemnata de vanzator la locul convenit(daca acest loc este convenit intre parti) si ca vanzatorul trebuie sa contracteze transportul necesar livrarii marfurilor pana la locul de destinatie.

Este in sarcina vanzatorului sa contracteze asigurarea in cazul pierderii sau deteriorarii marfurilor pe timpul transportului. Vanzatorul trebuie sa stie ca sub aceasta regula, polita trebuie sa asigure doar valoarea minima. In cazul in care cumparatorul doreste sa asigure suplimentar marfurile, acest lucru trebuie stabilt in mod expres cu vanzatorul sau poate face o asigurare suplimentara in cont propriu.

Atunci cand CPT, CIP, CFR sau CIF sunt utilizate, vanzatorul isi indeplineste obligatiile legate de livrare atunci cand preda marfurile catre transportator si nu atunci cand marfurile ajung la locul de destinatie.

Acesta regula are doua aspecte importante, intrucat riscul si costurile sunt transferate in locuri diferite. Partile implicate sunt sfatuite sa identifice cat mai clar posibil in contract atat locul de livrare(acolo unde riscul trece catre cumparator), cat si numele locului de destinatie pana unde vanzatorul trebuie sa asigure transport. Daca sunt utilizati mai multi transportatori pana la locul de destinatie si partile nu stabilesc un punct specfic pentru livrare, in mod implicit, riscul se transfera catre cumparator atunci cand marfurile au fost livrate la primul transportator. Daca partile doresc ca riscul sa se transfere intr-o etapa ulterioara(ex: port sau aeroport), acestia trebuie sa specifice acest lucru in cadrul contractului de vanzare.

Atat vanzatorul, cat si cumparatorul sunt sfatuiti sa identifice cat mai clar punctul din cadrul locatiei de destinatie stabilit, intrucat costurile pana in acel moment sunt in sarcina vanzatorului. Vanzatorul este sfatuit sa obtina contractul de transport in concordanta cu acest fapt. Daca vanzatorul suporta cheluieli in locul de destinatie legate de descarcarea marfurilor, acesta nu-si poate recupera cheltuielile de la cumparator, cu exceptia cazului in care acest lucru a fost stabilit in prealabil intre cele doua parti.

CIP presupune efectuarea formalitatilor vamale la export, dar nu si pentru importul acestora.


Regula Incoterms CIP

CIP – OBLIGATIILE VANZATORULUI

V1. Obligatiile generale ale vanzatorlui

Vanzatorul trebuie sa furnizeze marfurile si factura comerciala in concordanta cu contractul de vanzare si orice alta dovada a conformitatii specificata in cadrul contractului.

Orice document ce face referire la punctele V1-V10 poate fi un document sau procedura echivalenta daca acest lucru este agreat intre parti sau este o practica obisnuita.

V2. Licente, autorizatii, certificate de securitate si alte formalitati

Acolo unde este necesar, vanzatorul trebuie sa obtina pe riscul si cheltuiala sa licenta de export sau orice alt document necesar autorizarii efectuarii formalitatilor vamale pentru exportul marfurilor, precum si pentru transportul marfurilor prin alte tari.

V3. Contractul de transport si asigurare

CONTRACTUL DE TRANSPORT

Vanzatorul trebuie sa contracteze transportul marfurilor din punctul de livrare-daca exista-pana la locul de destinatie sau oricare punct din acel loc, daca acest lucru este agreat intre parti. Contractul de transport trebuie facut in termenii si conditiile obisnuite si sa transporte marfurile pe ruta uzuala. Daca partile nu au stabilit un punct specific, vanzatorul poate sa aleaga punctul de livrare si punctul din cadrul locului de destinatie care ii este mai favorabil.

CONTRACTUL DE ASIGURARE

Vanzatorul trebuie sa obtina pe cheltuiala sa asigurarea marfurilor in concordanta cu minim clauza C a ICC(Institute Cargo Clauses) sau alte clauze similare. Polita de asigurare trebuie obtinuta de la un broker sau companie de asigurari cu o buna reputatie si sa-i ofere posibilitatea cumparatorului sau oricarei alte persoane care are un interes din punct de vedere al asigurarii sa le revendice direct de la emitentul politei de asigurare.

Atunci cand cumparatorul doreste sa obtina o asigurare suplimentara(clauzele A sau B ale ICC) sau alte clauze similare, vanzatorul trebuie sa-i furnizeze cumparatorului informatiile necesare (pe cheltuiala cumparatorului) in vederea obtinerii asigurarii suplimentare.

Polita de asigurare trebuie sa acopere minim valoarea din contract, plus 10%(i.e 110%) si trebuie facuta in valuta specificata in contract.

Asigurarea va acoperi marfurile incepand cu punctul de livrare, asa cum reiese din V4 si V5, pana la locatia de destinatie.

Vanzatorul trebuie sa furmizeze cumparatorului dovata intocmirii politei de asigurare.

V4. Livrarea

Vanzatorul trebuie sa livreze marfurile inmanandu-le transportatorului in concordanta cu V3, la data sau intervalul agreat.

V5. Transferul riscului

Vanzatorul suporta toate riscurile legate de pierderea sau deteriorarea marfurilor pana la livrarea acestora in conformitate cu V4, exceptie facand pierderea sau deteriorarea acestora in circumstantele de la C5.

V6. Alocarea costurilor

Vanzatorul trebuie sa plateasca:

  1. Toate costurile legate de marfuri pana in momentul livrarii acestora in conformitate cu V4, altele decat cele pe care cumparatorul trebuie sa le plateasca conform C4;
  2. Fraht-ul si costurile care rezulta din V3 a), inclusiv costurile incarcarii marfurilor si alte cheltuieli legate de descarcarea acestora la locul de destinatie, costuri care sunt in sarcina vanzatorului pe baza contractului de transport;
  3. Costurile asigurarii rezultate din V3 b);
  4. Acolo unde este necesar, costurile necesare intocmirii formalitatilor vamale la export, taxele si accizele la export, precum si costurile legate de transportul lor prin alte tari, costuri care erau in sarcina vanzatorului pe baza contractului de transport.

V7. Notificari catre cumparator

Vanzatorul trebuie sa notifice cumpratorul atunci cand marfurile au fost livrate in conformitate cu V4.

Vanzatorul trebuie sa-i acorde asistenta in vederea preluarii marfurilor de catre cumparator.

V8. Documentul de livrare

Daca este o practica obisnuita sau la cererea cumparatorului, vanzatorul trebuie sa-i furnizeze acestuia-pe cheltuiala vanzatorului-documentele uzuale aferente transportului contractat in conformitate cu V3.

Acest/e document/e trebuie sa faca referire la marfurile din contract si sa fie datate cu perioada agreata pentru livrare. Daca este o practica obisnuita sau s-a stabilit in prealabil intre parti, documentul trebuie sa-i permita cumparatorului preluarea marfurilor de la transportator la locul de destinatie si totodata sa-i permita acestuia sa vanda marfurile aflate inca in tranzit prin transferul documentului catre un alt cumparator sau prin notificarea transportatorului. In acest caz, documentele originale trebuie prezentate cumparatorului.

V9. Verificare-Ambalare-Marcare

Vanzatorul trebuie sa suporte costurile legate de operatiunile de verificare(controlul calitatii, masuratori, cantariri, numaratori) necesare livrarii marfurilor in concordanta cu V4, precum si costurile legate de eventualele inspectii obligatorii solicitate de catre autoritatile tarii de export.

Vanzatorul trebuie sa ambaleze marfurile pe cheltuiala sa, cu exceptia cazului in care marfurile sunt vandute vrac/neambalate. Vanzatorul trebuie sa ambalaze marfurile in concordanta cu tipul de transport, in cazul in care cumparatorul nu a notificat vanzatorul in privinta unor cerinte specifice legate de ambalare inainte de semnarea contractului. Ambalajul trebuie sa fie marcat in mod corespunzator.

V10. Asistenta informationala si costuri asociate

Acolo unde este necesar, vanzatorul trebuie sa-i acorde asistenta cumparatorului in(la cererea, pe riscul si cheltuiala sa) vederea obtinerii documentelor sau informatiilor legate de securitatea marfurilor, in vederea exportului/importului si/sau transportului acestora pana la destinatia finala.

Vanzatorul trebuie sa ramburseze cumparatorului toate cheltuielile pe care acestea le-a suportat in vederea acordarii asistentei necesare in vederea obtinerii documentelor si informatiilor necesare conform C10.


CIP – OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

C1. Obligatiile generale ale cumparatorului

Cumparatorul trebuie sa plateasca valoarea marfurilor, asa cum reiese din contractul de vanzare.

Orice document care face referire la punctele C1-C10 poate fi un document sau procedura echivalenta daca acest lucru este agreat intre parti sau este o practica obisnuita.

C2. Licente, autorizatii, certificate de securitate si alte formalitati

Acolo unde este necesar, cumparatorul trebuie sa obtina pe riscul si cheltuiala sa orice licenta pentru import, orice alte autorizatii oficiale si sa intocmeasca formalitatile vamale necesare la importul marfurilor si pentru transportul acestora prin alte tari.

C3. Contractul de transport si asigurare

Contractul de transport

Cumparatorul nu are nici o obligatie fata de vanzator sa faca un contract de transport.

CONTRACTUL DE ASIGURARE

Cumparatorul nu are nici o obligatie fata de vanzator sa faca un contract de asigurare. In cazul in care cumparatorul doreste intocmirea unei asigurari supliemntare, la cererea vanzatorului, acesta trebuie sa-i acorde suportul necesar in vederea obtinerii acesteia conform V3 b).

C4. Preluarea livrarii

Cumparatorul trebuie sa preia livrarea marfurilor atunci cand acestea au fost livrate conform V4 si sa le receptioneze de la transportator la locul de destinatie.

C5. Transferul riscului

Cumparatorul suporta toate riscurile legate de pierderea sau deteriorarea marfurilor din momentul in care acestea au fost livrate conform C4.

Daca cumparatorul nu notifica in timp util conform C7, acesta suporta toate riscurile pierderii sau deteriorarii marfurilor incepand cu data stabilita sau data expirarii intervalului de livrare, cu conditia in care marfurile sunt cele specificate in contract.

C6. Alocarea costurilor

Cumparatorul trebuie sa platesca:

  1. Toate costurile legate de marfuri incepand cu momentul in care acestea au fost livrate conform V4, cu exceptia costurilor-acolo unde este necesar-legate de intocmirea formalitatilor vamale la export, precum si taxele si accizele necesare la export conform V6 d);
  2. Toate costurile legate marfuri pe perioada acestora in tranzitul lor pana la locul de destinatie, exceptand situatia in care aceste costuri sunt in sarcina vanzatorului in baza contractului de transport;
  3. Costurile legate de descarcarea marfurilor, exceptand situatia in care acestea sunt in sarcina vanzatorului in baza contractului de transport;
  4. Orice costuri aditionale pe care cumparatorul le suporta daca acesta nu notifica in timp util conform C7, incepand cu data stabilita sau data de expirare a intervalului pentru expediere, in conditiile in care marfurile sunt cele specificate in contract;
  5. Acolo unde este necesar, intocmirea formalitatilor vamale, taxele si accizele la importul marfurilor, precum si pentru transportul lor prin alte tari, daca acest lucru nu este inclus in cadrul contractului de transport;
  6. Costurile legate asigurarea suplimentara in conformitate cu V3 si C3.

C7. Notificari catre vanzator

Atunci cand cumparatorul poate sa determine momentul expedierii marfurilor si/sau locul de destinatie(sau punctul din cadrul acelui loc), cumparotorul trebuie sa notifice in timp util vanzatorul.

C8. Dovada livrarii

Cumparatorul trebuie sa accepte dovada livrarii asa cum reiese din V8, daca acesta este in conformitate cu contractul.

C9. Inspectia marfurilor

Cumparatorul trebuie sa plateasca toate costurile necesare inspectiei obligatorii a marfurilor, cu exceptia inspectiilor obligatorii solicitate de catre autoritatile tarii de export.

C10. Asistenta informationala si costuri asociate

Cumparatorul trebuie sa instiinteze vanzatorul in timp util cu privire la orice cerinte legate de securitatea marfurilor in vederea conformarii cu V10.

Cumparatorul trebuie sa-i ramburseze vanzatorului toate costurile si si taxele pe care vanzatorul le-a suportat in furnizarea de asistenta in vederea obtinerii documentelor si informatiilor de la V10.

Acolo unde este necesar, cumparatorul trebuie sa-i acorde asistenta vanzatorului(la solicitarea, pe riscul si cheltuiala sa) om vederea obtinerii documentelor necesare pentru transportul, exportul si tranzitul marfurilor.