Regula Incoterms CIF

Regula Incoterms CIF

Regula Incoterms CIF

CIF

COST INSURANCE AND FREIGHT – COST ASIGURARE SI NAVLU

CIF(numele portului de destinatie) Incoterms® 2010

Aceasta regula trebuie utilizata doar pentru transportul maritim si caile navigabile interioare.

CIF presupune ca vanzatorul livreaza marfurile la bordul navei. Riscul pierderii sau deteriorarii marfurilor se transfera atunci cand marfurile sunt la bordul navei. Vanzatorul trebuie sa contracteze si sa plateasca costul legat de transportul marfurilor pana la portul de destinatie.

Vanzatorul trebuie sa contracteze si asigurarea marfurilor in timpul transportului. Vanzatorul trebuie sa stie ca sub aceasta regula, polita trebuie sa asigure doar valoarea minima. In cazul in care cumparatorul doreste sa asigure suplimentar marfurile, acest lucru trebuie stabilt in mod expres cu vanzatorul sau poate face o asigurare suplimentara in cont propriu.

Atunci cand CPT, CIP, CFR sau CIF sunt utilizate, vanzatorul isi indeplineste obligatiile legate de livrare atunci cand preda marfurile catre transportator si nu atunci cand marfurile ajung la locul de destinatie.

Partile implicate sunt sfatuite sa identifice cat mai clar posibil in contract punctul din cadrul portului de destinatie, intrucat costurule sunt in sarcina vanzatorului pana in acel moment. Vanzatorul este sfatuit sa contraceteze transportul in in raport cu acest lucru. Daca vanzatorul suporta cheluieli in cadrul contractului de transport legate de descarcarea marfurilor la punctul din cadrul portului, vanzatorul nu poate sa recupereze aceste costuri de la cumparator, cu exceptia cazului in care acest lucru este stabilit intre parti.

Aceasta regula nu este adecvata in cazul in care marfurile sunt in container. In acest caz, ar trebui utilizata regula CIP.

Acolo unde este necesar, vanzatorul trebuie sa intocmeasca formalitile vamale pentru export, dar nu si la import.


CIF – OBLIGATIILE VANZATORULUI

V1. Obligatiile generale ale vanzatorlui

Vanzatorul trebuie sa furnizeze marfurile si factura comerciala in concordanta cu contractul de vanzare si orice alta dovada a conformitatii specificata in cadrul contractului.

Orice document ce face referire la punctele V1-V10 poate fi un document sau procedura echivalenta daca acest lucru este agreat intre parti sau este o practica obisnuita.

V2. Licente, autorizatii, certificate de securitate si alte formalitati

Acolo unde este necesar, vanzatorul trebuie sa obtina pe riscul si cheltuiala sa licenta de export sau orice alt document necesar autorizarii efectuarii formalitatilor vamale pentru exportul marfurilor, precum si pentru transportul marfurilor prin alte tari.

V3. Contractul de transport si asigurare

CONTRACTUL DE TRANSPORT

Vanzatorul trebuie sa contracteze transportul marfurilor de la punctul de livrare-daca este cazul-al locului de livrare pana la portul de destinatie sau un punct din cadrul acestuia-daca este cazul. Contractul de transport trebuie facut in termeni obisnuiti, sa urmeze ruta obisnuita.

Vanzatorul trebuie sa obtina pe cheltuiala sa asigurarea marfurilor in concordanta cu minim clauza C a ICC(Institute Cargo Clauses) sau alte clauze similare. Polita de asigurare trebuie obtinuta de la un broker sau companie de asigurari cu o buna reputatie si sa-i ofere cumparatorului posibilitatea sau oricarei alte persoane care are un interes din punct de vedere al asigurarii sa le revendice direct de la emitentul politei de asigurare.

Atunci cand cumparatorul doreste sa obtina o asigurare suplimentara(clauzele A sau B ale ICC) sau alte clauze similare, vanzatorul trebuie sa-i furnizeze cumparatorului informatiile necesare (pe cheltuiala cumparatorului) in vederea obtinerii asigurarii suplimentare.

Polita de asigurare trebuie sa acopere minim valoarea din contract, plus 10%(110%) si trebuie facuta in valuta specificata in contract.

Asigurarea va acoperi marfurile incepand de la punctul de livrare, asa cum reiese din V4 si V5, pana la portul de destinatie.

Vanzatorul trebuie sa furmizeze cumparatorului dovata intocmirii politei de asigurare.

V4. Livrarea

Vanzatorul trebuie sa livreze marfurile la data sau intervalul agreat.

V5. Transferul riscului

Vanzatorul suporta toate riscurile legate de pierderea sau deteriorarea marfurilor pana la livrarea acestora in conformitate cu V4, exceptie facand pierderea sau deteriorarea acestora in circumstantele de la C5.

V6. Alocarea costurilor

Vanzatorul trebuie sa plateasca:

  1. Toate costurile legate de marfuri pana la livrarea acestora in concordanta cu V4, cu exceptia celor pe care cumparatorul trebuie sa le faca in concordanta cu C6;
  2. Transportul si costurile adiacente care rezula din A3 a), inclusiv costurile incarcarii si descarcarii marfurilor la/de la bordul vasului, cheltuieli care sunt in sarcina vanzatorului pe baza contractului de transport;
  3. Costurile asigurarii care rezulta de la V3 b);
  4. Acolo unde este necesar, costurile intocmirii formalitatilor vamale la export si pentru transportul marfurilor prin alte tari.

V7. Notificari catre cumparator

Vanzatorul trebuie sa notifice in timp util cumparatorul in vederea pregatirii masurilor necesare de cumparator pentru preluarea marfurilor.

V8. Documentul de livrare

Vanzatorul, pe cheltuiala sa, trebuie sa-i ofere cumparatorului, fara intarziere, documentul de transport pentru portul de destinatie.

Acest document trebuie sa acopere marfurile din contract, sa fie datate cu periada agreata pentru livrare, sa-i permita cumparatorului sa preia marfurile de la transportator la portul de destinatie, precum si sa-i permita cumparatorului sa vanda marfurile aflate inca in tranzit prin transferul acestui document catre un alt cumparator sau prin notificarea acestui lucru catre transportator. Originalele trebuie prezentate cumparatorului.

V9. Verificare-Ambalare-Marcare

Vanzatorul trebuie sa suporte costurile legate de operatiunile de verificare(controlul calitatii, masuratori, cantariri, numaratori) necesare livrarii marfurilor in concordanta cu V4, precum si costurile legate de eventualele inspectii obligatorii solicitate de catre autoritatile tarii de export.

Vanzatorul trebuie sa impacheteze marfurile pe cheltuiala sa, cu exceptia cazuluiui in care marfurile sunt vandute neimpachetate. Vanzatorul trebuie sa ambalaze marfurile in concordanta cu tipul de transport, in cazul in care cumparatorul nu a notificat vanzatorul in privinta unor cerinte specifice legate de ambalare inainte de semnarea contractului. Ambalajul trebuie sa fie marcat in mod corespunzator.

V10. Asistenta informationala si costuri asociate

Acolo unde este necesar, vanzatorul trebuie sa-i acorde asistenta cumparatorului in(la cererea, pe riscul si cheltuiala sa) vederea obtinerii documentelor sau informatiilor legate de securitatea marfurilor in vederea exportului/importului si/sau transportului acestora pana la destinatia finala.

Vanzatorul trebuie sa ramburseze cumparatorului toate cheltuielile pe care acestea le-a suportat in vederea acordarii asistentei necesare in vederea obtinerii documentelor si informatiilor necesare conform C10.


CIF – OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

C1. Obligatiile generale ale cumparatorului

Cumparatorul trebuie sa plateasca valoarea marfurilor, asa cum reiese din contractul de vanzare.

Orice document care face referire la punctele C1-C10 poate fi un document sau procedura echivalenta daca acest lucru este agreat intre parti sau este o practica obisnuita.

C2. Licente, autorizatii, certificate de securitate si alte formalitati

Acolo unde este necesar, cumparatorul trebuie sa obtina pe riscul si cheltuiala sa orice licenta pentru import, orice alte autorizatii oficiale si sa intocmeasca formalitatile vamale necesare la importul marfurilor si pentru transportul acestora prin alte tari.

C3. Contractul de transport si asigurare

Contractul de transport

Cumparatorul nu are nici o obligatie fata de vanzator sa faca un contract de transport.

CONTRACTUL DE ASIGURARE

Cumparatorul nu are nici o obligatie fata de vanzator sa faca un contract de asigurare. In cazul in care cumparatorul doreste intocmirea unei asigurari supliemntare, la cererea vanzatorului, acesta trebuie sa-i acorde suportul necesar in vederea obtinerii acesteia conform V3 b).

C4. Preluarea livrarii

Cumparatorul trebuie sa preia livrarea marfurilor atunci cand acestea au fost livrate conform V4 si sa le receptioneze de la transportator la locul de destinatie.

C5. Transferul riscului

Cumparatorul suporta toate riscurile legate de pierderea sau deteriorarea marfurilor din momentul in care acestea au fost livrate conform C4.

C5. Transferul riscului

Cumparatorul suporta toate riscurile legate de pierderea sau deteriorarea marfurilor din momentul in care acestea au fost livrate conform V4.

Daca cumparatorul nu notifica in timp util conform C7, acesta suporta riscurile pierderii sau deteriorarii marfurilor incepand cu data sau expirarea intervalului stabilit pentru expediere.

C6. Alocarea costurilor

Cumparatorul trebuie sa platesca:

  1. Toate costurile legate de marfuri incepand cu momentul in care acestea au fost livrate conform V4, cu exceptia costurilor-acolo unde este necesar-legate de intocmirea formalitatilor vamale la export, precum si taxele si accizele necesare la export conform V6 d);
  2. Toate costurile legate marfuri pe perioada acestora in tranzitul lor pana la portul de destinatie, exceptand situatia in care aceste costuri sunt in sarcina vanzatorului in baza contractului de transport;
  3. Costurile legate de descarcarea marfurilor, incusiv cele de trasbordare si cheiaj, exceptand situatia in care acestea sunt in sarcina vanzatorului in baza contractului de transport;
  4. Orice cost suplimentar legat de neinformarea in conformitate cu C7, incepand cu data stabilita sau date de exprirare a perioadei pentru livrare, in conditiile in care marfurile sunt cele din contract;
  5. Acolo unde este necesar, toate costurile legate de intocmirea formalitatilor vamale la import si pentru transportul lor prin alte tari(cu exceptia cazului in care acesteste erau in sarcina vanzatorului in baza contractului de transport);
  6. Costurile legate asigurarea suplimentara in conformitate cu V3 si C3.

C7. Notificari catre vanzator

Atunci cand cumparatorul poate sa determine momentul expedierii marfurilor si/sau locul de destinatie(sau punctul din cadrul acelui loc), cumparotorul trebuie sa notifice in timp util vanzatorul.

C8. Dovada livrarii

Cumparatorul trebuie sa accepte dovada livrarii asa cum reiese din V8, daca acesta este in conformitate cu contractul.

C9. Inspectia marfurilor

Cumparatorul trebuie sa plateasca toate costurile necesare inspectiei obligatorii a marfurilor, cu exceptia inspectiilor obligatorii solicitate de catre autoritatile tarii de export.

C10. Asistenta informationala si costuri asociate

Cumparatorul trebuie sa instiinteze vanzatorul in timp util cu privire la orice cerinte legate de securitatea marfurilor in vederea conformarii cu V10.

Cumparatorul trebuie sa-i ramburseze vanzatorului toate costurile si si taxele pe care vanzatorul le-a suportat in furnizarea de asistenta in vederea obtinerii documentelor si informatiilor de la V10.

Acolo unde este necesar, cumparatorul trebuie sa-i acorde asistenta vanzatorului(la solicitarea, pe riscul si cheltuiala sa) om vederea obtinerii documentelor necesare pentru transportul, exportul si tranzitul marfurilor.