Regula Incoterms CFR

Regula Incoterms CFR

Regula Incoterms CFR

CFR

COST AND FREIGHT – COST SI NAVLU

CFR (numele portului de destinatie) Incoterms® 2010

Aceasta regula este utilizata numai pentru transportul maritim si caile navigabile interioare.

CFR presupune ca vanzatorul livreaza marfurile atunci cand sunt la bordul vasului. Riscul pierderii sau deteriorarii marfurilor se transfera atunci cand marfurile sunt la bordul vasului. Vanzatorul trebuie sa contracteze si sa plateasca transportul mafrurilor pana la portul de destinatie.

Atunci cand sunt utilizate regulile CPT, CIP, CFR sau CIF, vanzatorul isi indeplineste obligatiile legate de livrare atunci cand preda marfurile catre transportator in concordanta cu regula de livrare si nu atunci cand marfurile ajung la pocul de destinatie.

Aceasta regula are doua aspecte importante, intrucat riscul si costurile sunt tranferate in locuri diferite. Daca in contract va fi specificat un port de destinatie, este posibil ca portul de expedietie sa nu fie precizat, locul unde riscul se tranfera catre cumparator. Daca portul de expeditie prezinta un interes pentru cumparator, acest lucru trebuie specificat cat mai precis in cadrul contractului.

Partile implicate sunt sfatuite sa identifice cat mai clar posibil punctul din cadrul portului de destinatie, intrucat costurile pana in acel moment sunt in sarcina vanzatorului. Vanzatorul este sfatuit sa contracteze transportul in corelatie cu acest lucru. Daca vanzatorul suporta costuri pe baza contractului de transport legate de descarcarea marfurilor la portul de destinatie, acesta nu-si poate recupera acele costuri, cu exceptia cazului in care acest lucru a fost agreat anterior intre vanzator si cumparator.

Regula CRF nu este adecvata daca marfurile au fost predate unui transportator inainte ca acestea sa fie la bordul navei(ex: marfurile in container). In aceasta situatie este de preferat sa se utilizeze regula CPT.

Acolo unde este necesar,vanzatorul trebuie sa efectueze formalitatile vamale la export, dar nu si la import.


CFR – OBLIGATIILE VANZATORULUI

V1. Obligatiile generale ale vanzatorlui

Vanzatorul trebuie sa furnizeze marfurile si factura comerciala in concordanta cu contractul de vanzare si orice alta dovada a conformitatii specificata in cadrul contractului.

Orice document ce face referire la punctele V1-V10 poate fi un document sau procedura echivalenta daca acest lucru este agreat intre parti sau este o practica obisnuita.

V2. Licente, autorizatii, certificate de securitate si alte formalitati

Acolo unde este necesar, vanzatorul trebuie sa obtina pe riscul si cheltuiala sa licenta de export sau orice alt document necesar autorizarii efectuarii formalitatilor vamale pentru exportul marfurilor, precum si pentru transportul marfurilor prin alte tari.

V3. Contractul de transport si asigurare

CONTRACTUL DE TRANSPORT

Vanzatorul trebuie sa contracteze transportul marfurilor de la punctul de livrare-daca s-a stabilt-al portului de expeditie pana la portul de destinatie sau, daca s-a stabilit, la punctul din cadrul acelui port. Contractul trebuie facut in termeni obisnuiti, pe cheltuiala vanzatorului si sa fie transportate pe ruta obisnuita.

Contractul de asigurare

Vanzatorul nu are nici o obligatie fata de cumparator sa faca un contract de asigurare. Totusi, vanzatorului trebuie sa-i acorde asistenta cumparatorului(la cererea, pe riscul si cheltuiala sa-daca exista-) in vederea obtinerii asigurarii.

V4. Livrarea

Vanzatorul trebuie sa livreze marfurile punandule-le la bordul navei, la data sau intervalul stabilit.

V5. Transferul riscului

Vanzatorul suporta toate riscurile legate de pierderea sau deteriorarea marfurilor pana la livrarea acestora in conformitate cu V4, exceptie facand pierderea sau deteriorarea acestora in circumstantele de la C5.

V6. Alocarea costurilor

Vanzatorul trebuie sa plateasca:

  1. Toate costurile legate de marfuri pana la livrarea loc in conformitate cu A4, altele decat cele pa care cumparatorul trebuie sa le plateasca conform C6;
  2. Transportul si costurile rezultate din A3 a), inclusiv costurile legate de incarcarea marfurilor la portul de expeditie si decarcarea acestora la portul de destinatie, costuri in sarcina vanzatorului pe baza contractului de transport;
  3. Acolo unde este necesar, costurile intocmirii formalitatilor vamale la export, precum si pentru transportul acestora prin alte tari.

V7. Notificari catre cumparator

Vanzatorul trebuie sa notifice in timp util cumparatorul in vederea pregatirii masurilor necesare de cumparator pentru preluarea marfurilor.

V8. Documentul de livrare

Vanzatorul, pe cheltuiala sa, trebuie sa-i ofere cumparatorului, fara intarziere, documentul de transport pentru portul de destinatie.

Acest document trebuie sa acopere marfurile din contract, sa fie datate cu periada agreata pentru livrare, sa-i permita cumparatorului sa preia marfurile de la transportator la portul de destinatie, precum si sa-i permita cumparatorului sa vanda marfurile aflate inca in tranzit prin transferul acestui document catre un alt cumparator sau prin notificarea acestui lucru catre transportator. Originalele trebuie prezentate cumparatorului.

V9. Verificare-Ambalare-Marcare

Vanzatorul trebuie sa suporte costurile legate de operatiunile de verificare(controlul calitatii, masuratori, cantariri, numaratori) necesare livrarii marfurilor in concordanta cu V4, precum si costurile legate de eventualele inspectii obligatorii solicitate de catre autoritatile tarii de export.

Vanzatorul trebuie sa impacheteze marfurile pe cheltuiala sa, cu exceptia cazuluiui in care marfurile sunt vandute neimpachetate. Vanzatorul trebuie sa ambalaze marfurile in concordanta cu tipul de transport, in cazul in care cumparatorul nu a notificat vanzatorul in privinta unor cerinte specifice legate de ambalare inainte de semnarea contractului. Ambalajul trebuie sa fie marcat in mod corespunzator.

V10. Asistenta informationala si costuri asociate

Acolo unde este necesar, vanzatorul trebuie sa-i acorde asistenta cumparatorului in(la cererea, pe riscul si cheltuiala sa) vederea obtinerii documentelor sau informatiilor legate de securitatea marfurilor in vederea exportului/importului si/sau transportului acestora pana la destinatia finala.

Vanzatorul trebuie sa ramburseze cumparatorului toate cheltuielile pe care acestea le-a suportat in vederea acordarii asistentei necesare in vederea obtinerii documentelor si informatiilor necesare conform C10.


CFR – OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

C1. Obligatiile generale ale cumparatorului

Cumparatorul trebuie sa plateasca valoarea marfurilor, asa cum reiese din contractul de vanzare.

Orice document care face referire la punctele C1-C10 poate fi un document sau procedura echivalenta daca acest lucru este agreat intre parti sau este o practica obisnuita.

C2. Licente, autorizatii, certificate de securitate si alte formalitati

Acolo unde este necesar, cumparatorul trebuie sa obtina pe riscul si cheltuiala sa orice licenta pentru import, orice alte autorizatii oficiale si sa intocmeasca formalitatile vamale necesare la importul marfurilor si pentru transportul acestora prin alte tari.

C3. Contractul de transport si asigurare

Contractul de transport

Cumparatorul nu are nici o obligatie fata de transport sa faca un contract de transport.

Contractul de asigurare

Cumparatorul nu are nici o obligatie fata de vanzator sa faca un contract asigurare. La solicitarea vanzatorului, acesta trebuie sa-i furnizeze informatiile necesare in vederea obtinerii asigurarii.

C4. Preluarea livrarii

Cumparatorul trebuie sa preia livrarea marfurilor atunci cand acestea au fost livrate conform V4 si sa le receptioneze de la transportator la portul de destinatie.

C5. Transferul riscului

Cumparatorul suporta toate riscurile legate de pierderea sau deterioararea marfurilor incepand cu momentul in care acestea au fost livrate conform V4.

Daca cumparatorul nu notifica vanzatorul conform C7, atunci acesta suporta toate riscurile legate de pierderea sau deteriorarea marfurilor incepand cu data stabilita sau data de expirare a intervalului stabilit, in conditiile in care marfurile sunt cele din contract.

C6. Alocarea costurilor

Cumparatorul trebuie sa plateasca:

  1. Toate costurile legate de marfuri incepand cu data la care acestea au fost livrate conform V4, cu exceptia cazului formalitatilor vamala necesare la export-daca este cazul- sau orice alt cost legat de export conform V6 c);
  2. Toate costurile si taxele legate de marfuri pe perioada in care aestea sunt in tranzit si pana la sosirea lor in portul de destinatie, cu exceptia cazului in care aceste costuri sunt in sarcina vanzatorului in baza contractului de transport;
  3. Costurile legate de descarcarea marfurilor, inclusiv costuri legate de transbordare si cheiaj, cu exceptia cazului in care aceste costuri sunt in sarcina vanzatorului in baza contractului de transport;
  4. Orice cost suplimentar legat de neinformarea in conformitate cu C7, incepand cu data stabilita sau date de exprirare a perioadei pentru livrare, in conditiile in care marfurile sunt cele din contract
  5. Acolo unde este necesar, toate costurile legate de intocmirea formalitatilor vamale la import si pentru transportul lor prin alte tari(cu exceptia cazului in care acesteste erau in sarcina vanzatorului in baza contractului de transport).

C7. Notificari catre vanzator

Atunci cand poate determina data pentru livrare a marfurilor si/sau punctul pentru receptia marfurilor din cadrul portului de destinatie, acesta trebuie sa notifice vanzatorul.

C8. Dovada livrarii

Cumparatorul trebuie sa accepte documentul de transport, asa cum reiese din V8 si daca este in conformitate cu contractul.

C9. Inspectia marfurilor

Cumparatorul trebuie sa plateasca toate costurile necesare inspectiei obligatorii a marfurilor, cu exceptia inspectiilor obligatorii solicitate de catre autoritatile tarii de export.

C10. Asistenta informationala si costuri asociate

Cumparatorul trebuie sa instiinteze vanzatorul in timp util cu privire la orice cerinte legate de securitatea marfurilor in vederea conformarii cu V10.

Cumparatorul trebuie sa-i ramburseze vanzatorului toate costurile si si taxele pe care vanzatorul le-a suportat in furnizarea de asistenta in vederea obtinerii documentelor si informatiilor de la V10.

Acolo unde este necesar, cumparatorul trebuie sa-i acorde asistenta vanzatorului(la solicitarea, pe riscul si cheltuiala sa) om vederea obtinerii documentelor necesare pentru transportul, exportul si tranzitul marfurilor.